0935.929.256
43 1 2
TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN
19.06.2020 02:31
Thành lập từ năm 2005, với hơn 15 năm kinh nghiệm TUAN HUY ELECTRIC tự hào là Tổng thầu giải pháp Cơ - Điện tối ưu và tốt nhất. Với phương châm "Đúng chất - Đủ lượng", Tuấn Huy cam kết cho ra thị trường những Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng nhất.
TUYỂN DỤNG - CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
19.06.2020 02:05
Thành lập từ năm 2005, với hơn 15 năm kinh nghiệm TUAN HUY ELECTRIC tự hào là Tổng thầu giải pháp Cơ - Điện tối ưu và tốt nhất. Với phương châm "Đúng chất - Đủ lượng", Tuấn Huy cam kết cho ra thị trường những Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng nhất.
TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ ĐIỆN ĐẤU THẦU
19.06.2020 02:02
Thành lập từ năm 2005, với hơn 15 năm kinh nghiệm TUAN HUY ELECTRIC tự hào là Tổng thầu giải pháp Cơ - Điện tối ưu và tốt nhất. Với phương châm "Đúng chất - Đủ lượng", Tuấn Huy cam kết cho ra thị trường những Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng nhất.
TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN
19.06.2020 01:59
Thành lập từ năm 2005, với hơn 15 năm kinh nghiệm TUAN HUY ELECTRIC tự hào là Tổng thầu giải pháp Cơ - Điện tối ưu và tốt nhất. Với phương châm "Đúng chất - Đủ lượng", Tuấn Huy cam kết cho ra thị trường những Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng nhất.
TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ ĐIỆN NHẸ
19.06.2020 01:57
Thành lập từ năm 2005, với hơn 15 năm kinh nghiệm TUAN HUY ELECTRIC tự hào là Tổng thầu giải pháp Cơ - Điện tối ưu và tốt nhất. Với phương châm "Đúng chất - Đủ lượng", Tuấn Huy cam kết cho ra thị trường những Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng nhất.
Hotline: 0935.929.256
tuanhuy.info@tuanhuyco.com
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360