0935.929.256
2 43 1

Tủ lọc sóng hài

I. Giới thiệu
      Tủ lọc sóng hài (AHF) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với tiêu chuẩn mới IEC61439-1-2. Đây là hệ thống tủ cung cấp giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng điện năng, giảm sóng hài sinh ra bởi các phụ tải phi tuyến, giảm giá đỉnh của dòng điện, giảm tổn hao công suất - trên đường dây, khắc phục hiện tượng quá nhiệt của dây trung tính, khắc phục hiện tượng phá hỏng tủ điện khi bị quá nhiệt, tăng khả năng an toàn trong vận hành hệ thống điện
 
II. Ứng dụng
      Giảm sóng hài sinh ra bởi các phụ tải phi tuyến
      Giảm tổn hao công suất - trên đường dây

III. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Bộ lọc sóng hài tích cực được sản xuất để khử sóng hài trong hệ thống điện
  • Bộ lọc sóng hài tích cực lọc được nguồn sóng hài gây ra từ phụ tải cũng như từ nguồn cung cấp.
Hotline: 0935.929.256
tuanhuy.info@tuanhuyco.com
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360