0905 641 117
43 1 2

Eden Furama Resort

 • Quần thể du lịch Eden, TP. ĐàNẵng
 • Eden Furama Resort
 • Cung cấp và Lắp đặt hệ thống Cơ Điện
 • 1 năm
 • Nhà máy
 • Hạn mục thi công: 
  + Trạm biến áp 2x1600KVA( ABB): T&T
  + Tủ trung thế 22KV (ABB): T&T
  + Hệ thống thang máng cáp: T&T
  + Thiết bị đóng cắt: Schneider
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360