0905 641 117
43 2 1

Khách sạn Đức Long Dung Quất

  • Ngã ba Dốc Sỏi - Khu kinh tế Dung Quất- xã Bình Chánh, H. Bình Sơn, Quãng Ngãi
  • Công ty TNHH Đức Long Dung Quất
  • Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống M&E
  • Khách sạn
  • Quy mô           : 4.000 m², Tiêu chuẩn 4 sao.
    Phạm vi           :
    Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống M&E.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360