0905 641 117
2 43 1

NHÀ MÁY TÔN HOA SEN

  • Thôn Hợi Sơn, Xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định
  • Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội
  • Nhà máy
  • Quy mô           : 12.400 m².
    Tổng đầu tư    : 2.000 tỷ.
    Phạm vi           : Cung cấp hệ thống tủ điện 6300A.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360