0905 641 117
1 2 43

Resort FLC Quy Nhơn

  • Nhơn Lý, Bãi biển Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, Bình Định
  • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC
  • Khu đô thị
  • Quy mô            : Tổng diện tích 13.000.000 m².
    Tổng đầu tư    : 20.000 tỷ
    Phạm vi            : - Cung cấp lắp đặt hệ thống trạm biến áp, tủ RMU công suất 26 MW; Thi công và lắp đặt phần đường dây 22/0.4kV.
                                - Cung cấp đường dây và lắp đặt trạm biến áp.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360