0905 641 117
2 43 1
Ocean Villas - Đà Nẵng

Ocean Villas - Đà Nẵng

  • Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Vinacapital
  • Cung cấp và Lắp đặt
  • Khách sạn
  • - Hệ thống tủ điện hạ thế
    - Thiết bị đóng ngắt: Schneider
    - Hệ thống thang máng cáp
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360