0905 641 117
1 43 2

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁP VIỄN THÔNG

  • KCN Điện Nam – Điện Ngọc – Quảng Nam
  • Công ty Cổ Phần Đầu Tư & SX Việt Hàn
  • Cung cấp và Lắp đặt
  • Nhà máy
  • Quy mô           : 9.265 m².
    Phạm vi           : - Thiết kế, lập trình, thay thế toàn bộ hệ thống điều khiển dây chuyền Tandem sản xuất cáp viễn thông.
                              - Cung cấp lắp đặt hệ thống phân phối tủ điện Trung & Hạ thế tổng công suất 6MW.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360