0905 641 117
1 2 43

Nhà Máy Gỗ MDF VRG Quảng Trị

 • KCN Quán Ngang, X. Gio Quang, H. Gio Linh, T. Quảng Trị
 • Công ty Cổ Phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
 • Cung cấp và Lắp đặt
 • Nhà máy
 • Quy mô           : Tổng diện tích 27.400 m².
  Phạm vi           : - Cung cấp và thi công hệ thống tủ MSB, tủ DB.
                             - Hệ thống đường dây hạ thế.
                             - Cung cấp thiết bị tự động hóa dự phòng: biến tần, PLC.
                             - Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp điện động lực, tủ điện.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360