0905 641 117
2 43 1

KHÁCH SẠN MERPERLE BEACH

  • 88A Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Vy
  • Thi công hệ thống cơ điện
  • Khách sạn
  • Quy mô           : 1.500 m², 4 sao.
    Tổng đầu tư    : 300 tỷ.
    Phạm vi           : Design and Build, thi công hệ thống cơ điện.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360