0905 641 117
43 2 1

KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN

  • Duy Xuyên, Quảng Nam
  • Công ty TNHH Phát Triển Nam Hội An
  • Cung cấp - Lắp đặt
  • Khu Phức Hợp
  • Quy mô           : 12.000.000 m², gồm 7 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2035; Công suất 200M.
    Tổng đầu tư    : 4 tỷ USD.
    Phạm vi           : Cung cấp, lắp đặt hệ thống tủ Trung thế và thi công hệ thống đường dây 22kV; Hệ thống BMCS.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360