0905 641 117
1 43 2
KHU DU LỊCH ĐẢO HÒN TẰM

KHU DU LỊCH ĐẢO HÒN TẰM

  • Đảo Hòn Tằm, Nha Trang
  • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Vy
  • Cung cấp và Lắp đặt
  • Khu du lịch
  • Quy mô           : 2.720 m².
    Phạm vi           : Cung cấp, lắp đặt, thi công hệ thống điện Hạ thế, hệ thống bơm cấp và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360