0905 641 117
43 2 1

Chợ Tam Kỳ ( Quảng Nam)

 • Tam kỳ, Quảng Nam
 • Thành phố Tam Kỳ
 • Cung cấp và Lắp đặt hệ thống Cơ Điện
 • 1 năm
 • Chợ
 • Hạng mục thi công:
  - Hệ thống thang máng cáp
  - Hệ thống đèn
  - Hệ thống tủ hạ thế
  - Thiết bị đóng cắt
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360