0905 641 117
2 1 43

Bar - Karaoke - Khách sạn New Phương Đông Đà Nẵng

  • Số 20 đường Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Công ty TNHH Hữu Thanh
  • Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống M&E
  • Khách sạn - Bar - Karaoke
  • Quy mô           : Tổng diện tích 2.000 m².
    Tổng đầu tư    : 300 tỷ.
    Phạm vi           : Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống M&E.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360