0905 641 117
2 43 1

Bệnh viện đa khoa 600 giường Đà Nẵng

  • 402 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Sở Y Tế Thành Phố Đà Nẵng
  • Cung cấp và Lắp đặt
  • Bệnh viện
  • Quy mô           : 2.028 m², 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 37 tầng nổi
    Tổng đầu tư    : 2.830 tỷ.
    Phạm vi           : Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường dây và tủ điện Hạ thế; Hệ thống báo cháy; Hệ thống camera quan sát, hệ thống âm thanh.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360