0905 641 117
2 1 43

Thủy Điện Thượng Sông Ông

  • Xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
  • Công ty Cổ Phần Thủy Điện Quảng Sơn
  • Cung cấp và lắp đặt máy phát điện, tủ điện hạ thế.
  • Thủy Điện
  • - Tổng diện tích: 16.120 m².
    - Công suất: 10,5 M.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360