0905 641 117
43 1 2
KHU DU LỊCH SUỐI BANG

KHU DU LỊCH SUỐI BANG

  • Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
  • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Thịnh
  • Design and Build, thi công hệ thống cơ điện
  • Khu du lịch
  • Quy mô           : 70.000 m².
    Tổng đầu tư    : 1.200 tỷ.
    Phạm vi           : Design and Build, thi công hệ thống cơ điện.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360