0905 641 117
2 1 43
Điện sáng, đảo xa chuyển mình
14.03.2016 08:45
Dự án có công suất đỉnh 36 kW, với sản lượng điện ước tính một năm hơn 51 MWh, bao gồm 7 giàn tấm module quang điện, 2 bộ biến đổi từ điện một chiều thành điện xoay chiều và được giám sát, theo dõi từ xa qua hệ thống truyền dữ liệu sử dụng sóng 3G.
Hotline: 0905 641 117
tuanhuy.info@tuanhuyco.com
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360