0905 641 117
2 1 43

Xây dựng hệ thống giám sát vận hành tại trạm biến áp 110kV

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang triển khai xây dựng hệ thống giám sát vận hành (HMI) tại các trạm 110kV để khai thác hiệu quả các thiết bị đã được đầu tư để kết nối với hệ thống SCADA/EMS của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam (A2), đặc biệt là các RTU đã được trang bị phần mềm HMI trong Flash card như RTU ABB-560. Trong tháng 3/2013, EVN SPC đã xây dựng hoàn thành hệ thống HMI đầu tiên tại trạm biến áp 110kV Hòa Phú, tỉnh Bình Dương.
 

EVN SPC đang tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống giám sát vận hành tại 61 Trạm 110kV đã được trang bị RTU ABB - 560. Hệ thống HMI này gồm 2 màn hình 21 inch, sẽ thể hiện được các thông tin như sau:

* Màn hình tổng quan thể hiện các nội dung sau:

Sơ đồ 1 sợi toàn trạm; hiển thị được tổng quan trạng thái thiết bị, giá trị đo lường online và cảnh báo.
Thực hiện điều khiển các thiết bị.
Có khả năng chuyển sang chế độ mô phỏng và chế độ vận hành thực (có dấu hiệu nhận biết giữa chế độ mô phỏng và chế độ vận hành thực).
Có các nút link vào các ngăn để xem chi tiết các ngăn; có các nút link vào các màn hình hiển thị kết nối dữ liệu, cảnh báo, sự kiện, và các màn hình xem các biểu đồ.
Thể hiện vị trí khóa Local/Remote toàn trạm (nếu có).
Có chức năng đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống.
 

 
* Màn hình hiển thị kết nối dữ liệu:

Hiển thị giải pháp lấy tín hiệu (giao thức hay đấu cứng, tín hiệu nào đấu cứng và tín hiệu nào lấy bằng giao thức);
Hiển thị kết nối các IEDs;
Tình trạng kết nối các IEDs (còn kết nối hay mất kết nối).

* Màn hình chi tiết các ngăn:

Hiển thị chi tiết trạng thái thiết bị, giá trị đo lường online và cảnh báo;
Thể hiện chi tiết các thông tin liên quan đến ngăn (loại thiết bị, nhà chế tạo, tỷ số CT, VT…);
Thực hiện điều khiển các thiết bị trong ngăn;
Có khả năng chuyển sang chế độ mô phỏng và chế độ vận hành thực (có dấu hiệu nhận biết giữa chế độ mô phỏng và chế độ vận hành thực);
Có các nút link vào các ngăn kề cận, màn hình tổng quan, màn hình hiển thị kết nối dữ liệu, cảnh báo, sự kiện.
Thể hiện vị trí khóa Local/Remote của ngăn (nếu có).

* Màn hình cảnh báo:

Hiển thị toàn bộ các cảnh báo của hệ thống;
Thông tin hiển thị phải trực quan, dễ dàng nhận biết nhanh các tín hiệu cảnh báo;
Nhận diện được ngay các cảnh báo mới (có dấu hiệu nhận biết);
Có chức năng xác nhận các cảnh báo mới;
Có chức năng chọn lọc từng loại cảnh báo, chọn lọc cảnh báo của trạm và của các ngăn và của các thiết bị;
Có khả năng truy xuất các cảnh báo trong quá khứ.

* Màn hình ghi nhận sự kiện:

Hiển thị toàn bộ các sự kiện của hệ thống;
Thông tin hiển thị phải trực quan, dễ dàng nhận biết nhanh các sự kiện;
Nhận diện được ngay các sự kiện mới (có dấu hiệu nhận biết);
Có chức năng chọn lọc từng loại sự kiện, chọn lọc sự kiện của trạm và của các ngăn và của các thiết bị;
Có các nút link vào các màn hình tổng quan, màn hình hiển thị kết nối dữ liệu, cảnh báo;
Có khả năng truy xuất các sự kiện trong quá khứ.

Hệ thống HMI khai thác tối đa các thiết bị SCADA đã đầu tư, các điều hành viên có thể ngồi tại máy tính HMI để giám sát trạng thái các thiết bị, các báo động, dữ liệu đo lường thời gian thực và điều khiển các thiết bị. Đối với trạm biến áp 110kV được đầu tư xây dựng mới trong giai đoạn tới thì hệ thống HMI này sẽ được trang bị thêm phần tạo các biểu mẫu báo cáo giúp các điều hành viên không phải nhập số liệu vào các biểu mẫu báo cáo như hiện nay.
Hotline: 0905 641 117
tuanhuy.info@tuanhuyco.com
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360