0905 641 117
2 1 43

Tòa nhà hành chính Thành Phố Đà Nẵng

  • 25 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng
  • Cung cấp và Lắp đặt
  • Tòa nhà Văn phòng
  • Quy mô           : 65.234 m², gồm 34 tầng nổi và tầng hầm
    Phạm vi           : Lắp đặt trạm biến áp; Lắp đặt đường dây cáp Trung thế; Lắp đặt trụ nối đầu tuyến trạm biến áp.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360