0905 641 117
1 43 2

Khách sạn Trường Thọ

  • Quốc lộ 1, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh
  • Xí Nghiệp Tư Doanh Trường Thọ
  • Tư vấn giải pháp và thi công hệ thống cơ điện
  • Khách sạn
  • Quy mô           : 5.000 m².
    Phạm vi           : Tư vấn giải pháp và thi công hệ thống cơ điện.
Ðối tác khách hàng
Copyright © 2016 - TUAN HUY ELECTRIC.
Designed (+) Powered Web360